• GB Genuine Soccer Tips & PredictionsGB TH Genuine Soccer Tips & PredictionsTH

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Cập nhật lần cuối vào ngày 27 tháng 4 năm 2017. Chính sách Bảo mật này có hiệu lực ngay lập tức cho Người dùng sau ngày đó.

Soccertipsters.net ("Soccertipsters.net", "chúng tôi", "chúng tôi") tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông qua việc tuân thủ Chính sách Bảo mật này của chúng tôi. Chính sách này mô tả:

  • các loại thông tin mà chúng tôi có thể thu thập từ bạn khi bạn truy cập hoặc sử dụng Trang web của chúng tôi www.soccertipsters.net và các dịch vụ trực tuyến khác (gọi chung là "Dịch vụ" của chúng tôi); và
  • thu thập, sử dụng, duy trì, bảo vệ và tiết lộ thông tin đó. Chính sách này chỉ áp dụng cho những thông tin mà được thu thập thông qua Dịch vụ của chúng tôi và trong các giao tiếp điện tử được gửi qua hoặc liên quan đến Dịch vụ của chúng tôi.

Định nghĩa của các điều khoản trong Chính sách Bảo mật này đã được tham chiếu bởi Điều khoản và Điều kiện của Trang web Soccertipsters.net.

Soccertipsters.net cố gắng mang đến cho khách truy cập và Người dùng những lợi thế của công nghệ Internet và cung cấp trải nghiệm tương tác được cá nhân hóa. Vì những mục đích này, chúng tôi từ Soccertipsters.net, có thể sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân - như tên, địa chỉ e-mail, địa chỉ, số điện thoại, v.v. của bạn, tuân theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật này. Và chúng tôi cho rằng bạn cũng vậy, không dung thứ cho thư rác. Do đó, chúng tôi sẽ không bao giờ bán, trao đổi hoặc cho thuê địa chỉ email của bạn cho bất kỳ bên thứ ba trái phép nào.

CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN NÀO TỪ NGƯỜI DÙNG?

Soccertipsters.net có thể thu thập và sử dụng thông tin của và liên quan đến Người dùng. Thông tin nhận dạng người dùng, có thể bao gồm dữ liệu mà Người dùng tự nguyện nhập, sử dụng hoặc cung cấp khi sử dụng Dịch vụ của Trang web Soccertipsters.net hoặc khi tạo Tài khoản người dùng. Soccertipsters.net thu thập và sử dụng thông tin cho các mục đích được nêu trong Điều khoản và Điều kiện, cũng như để cung cấp các dịch vụ mới cho Người dùng hoặc để cho Người dùng làm quen với các chức năng mới trên Trang web.

Chúng tôi thu thập hai loại thông tin từ Người dùng của chúng tôi, bao gồm thông tin:

  • nhận dạng cá nhân người dùng; và / hoặc
  • về kết nối internet của bạn, thiết bị bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ của chúng tôi và chi tiết sử dụng của bạn (tức là Nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn).

Thông tin được thu thập thông qua Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm:

  • Thông tin Tài khoản Người dùng: Tên đầy đủ, địa chỉ email và các thông tin khác mà bạn có thể cung cấp với tài khoản của mình, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại di động và ngày sinh của bạn;
  • Tùy chọn: Tùy chọn và cài đặt của bạn như múi giờ và ngôn ngữ;
  • Tìm kiếm và các hoạt động khác: Các cụm từ tìm kiếm bạn đã tra cứu và kết quả bạn đã chọn;
  • Thông tin duyệt web: Bạn đã sử dụng Dịch vụ của chúng tôi trong bao lâu, bạn đã sử dụng các tính năng nào, v.v.;
  • Thông tin liên lạc: Giữa bạn và nhân viên hỗ trợ của Soccertipsters.net về Dịch vụ.
  • Thông tin giao dịch: Nếu bạn thực hiện thanh toán hoặc mua hàng thông qua Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ thông tin về bạn để xử lý yêu cầu của bạn và tự động hoàn thành các biểu mẫu cho các giao dịch trong tương lai;

LÀM THẾ NÀO CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN TỪ NGƯỜI DÙNG?

Cách chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin phụ thuộc vào các trang bạn đang truy cập, các hoạt động mà bạn chọn tham gia và các dịch vụ được cung cấp. Ví dụ: bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin khi đăng ký quyền truy cập vào các phần nhất định của Trang web của chúng tôi, tạo tài khoản Người dùng yêu cầu một số tính năng nhất định, chẳng hạn như e-mail hoặc khi bạn thanh toán. Giống như hầu hết các trang web, Soccertipsters.net cũng thu thập thông tin tự động thông qua việc sử dụng các công cụ điện tử minh bạch đối với khách truy cập và Người dùng của chúng tôi. Ví dụ: chúng tôi có thể ghi lại tên của Nhà cung cấp Dịch vụ Internet của bạn hoặc sử dụng công nghệ “cookie” để nhận ra bạn và lưu giữ thông tin từ lần truy cập của bạn (để biết thêm thông tin, vui lòng xem Chính sách Cookie riêng của chúng tôi). Ngoài những thứ khác, cookie có thể lưu trữ tên người dùng và mật khẩu của bạn, giúp bạn không phải nhập lại thông tin đó mỗi lần bạn truy cập hoặc có thể kiểm soát số lần bạn gặp một phần cụ thể của Trang web. Khi chúng tôi sử dụng các công nghệ bổ sung, chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin thông qua các phương tiện khác. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể chọn không cung cấp thông tin cho chúng tôi, chẳng hạn như bằng cách cài đặt trình duyệt của bạn từ chối chấp nhận cookie.

CHÚNG TÔI LÀM GÌ VỚI THÔNG TIN THU THẬP ĐƯỢC?

Giống như các trang web khác, chúng tôi thu thập thông tin để nâng cao lượt truy cập của bạn và cung cấp nhiều nội dung được cá nhân hóa hơn. Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và không chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai, trừ những trường hợp cần thiết.

Thông tin tổng hợp và thông tin không nhận dạng cá nhân, có thể được sử dụng theo nhiều cách. Ví dụ: Soccertipsters.net có thể kết hợp thông tin về cách bạn sử dụng Trang web với thông tin tương tự thu được từ những người dùng khác để giúp nâng cao trang web và Dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: để tìm hiểu trang nào được truy cập nhiều nhất hoặc tính năng nào Người dùng thấy hấp dẫn nhất) . Thông tin này không bao gồm bất kỳ thông tin nào về bạn và không cho phép bất kỳ ai nhận dạng bạn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân, được thu thập trên Trang web, để trao đổi với bạn về các tùy chọn đăng ký và tùy chỉnh của bạn; Điều khoản Dịch vụ và Chính sách Bảo mật của chúng tôi; các dịch vụ và sản phẩm được cung cấp thông qua Trang web; và các chủ đề khác mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể thấy quan tâm. Thông tin nhận dạng cá nhân do Soccertipsters.net thu thập cũng có thể được sử dụng cho các mục đích khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quản trị Trang web, khắc phục sự cố, xử lý các giao dịch thương mại điện tử và các giao tiếp khác với bạn. Các bên thứ ba cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động của Trang web của chúng tôi - ví dụ: dịch vụ lưu trữ trang web của chúng tôi - có thể có quyền truy cập vào thông tin đó. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin của bạn khi được pháp luật cho phép. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn theo lệnh của tòa, vào những thời điểm khi chúng tôi buộc phải làm như vậy theo luật hiện hành, liên quan đến việc thu số tiền mà bạn nợ chúng tôi hoặc nợ cơ quan thực thi pháp luật, các cơ quan chức năng, bất cứ khi nào chúng tôi cho là phù hợp hoặc cần thiết. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể không cung cấp cho bạn thông báo trước khi tiết lộ trong những trường hợp như vậy.

Tất cả các giao dịch thẻ thanh toán được thực hiện thông qua giao diện PayPal và được xử lý bằng cổng thanh toán trực tuyến an toàn (công nghệ Lớp cổng bảo mật (SSL)) mã hóa chi tiết thẻ của bạn trong môi trường lưu trữ an toàn. Chúng tôi không giữ chi tiết thẻ thanh toán của bạn trên máy chủ Soccertipsters.net.

XEM LẠI, THAY ĐỔI HOẶC XÓA THÔNG TIN

Nếu bạn muốn xem xét, thay đổi hoặc xóa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đã thu thập từ bạn hoặc bạn đã gửi hoặc xóa vĩnh viễn tài khoản của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Để biết thêm thông tin về việc chấm dứt dịch vụ hoặc xóa thông tin của bạn, vui lòng tham khảo Phần 8: Chấm dứt Chính sách Bảo mật này.

TRUY CẬP & CHỈNH SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN.

Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để ghi lại chính xác thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, cũng như mọi cập nhật tiếp theo.

Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét, cập nhật và chỉnh sửa thông tin cá nhân mà chúng tôi duy trì về bạn. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu cá nhân mà không chính xác, không đầy đủ, không liên quan cho các mục đích hợp pháp hoặc đang được xử lý theo cách vi phạm bất kỳ yêu cầu pháp lý hiện hành nào.

BẢO MẬT: CHÚNG TÔI BẢO VỆ THÔNG TIN CỦA BẠN NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp thích hợp dưới nhiều hình thức kỹ thuật, vật lý và các phương tiện khác, bao gồm, nhưng không giới hạn ở các biện pháp liên quan đến bảo mật của các hệ thống điện tử và cơ sở dữ liệu, khóa, giá đỡ, thùng máy và các thiết bị khác mà hệ thống kiểm soát truy cập, thông báo cháy và hệ thống chữa cháy. Những phương tiện này nhằm mục đích cải thiện tính toàn vẹn và bảo mật của thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập và duy trì. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng ngay cả các biện pháp an ninh tốt nhất cũng không thể đảm bảo loại bỏ hoàn toàn mọi rủi ro. Nếu chúng tôi phát hiện thấy bất kỳ vi phạm hoặc nguy hiểm đối với hệ thống bảo mật của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn bằng phương thức điện tử để có thể thực hiện các bước bảo vệ thích hợp và kịp thời. Ngoài việc thông báo cho bạn qua e-mail, chúng tôi có thể đăng thông báo qua Trang web nếu xảy ra vi phạm bảo mật.

KIỂM SOÁT DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN

Người dùng khác có thể nhận dạng bạn hoặc liên kết với tài khoản của bạn, nếu bạn công khai thông tin cá nhân của mình vào bất kỳ nội dung nào bạn đăng.

CHẤM DỨT

Như đã đề cập, bạn có thể xem lại hoặc thay đổi thông tin cá nhân mà chúng tôi duy trì về bạn bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với Soccertipsters.net. Theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ xóa thông tin liên hệ và dữ liệu cá nhân của bạn khỏi cơ sở dữ liệu đang hoạt động của chúng tôi.

Chính sách Bảo mật này có hiệu lực cho đến khi một trong hai bên chấm dứt. Nếu bạn không còn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách Bảo mật này, bạn phải ngừng sử dụng Trang web Soccertipsters.net. Nếu bạn không hài lòng với Soccertipsters.net, nội dung của trang web hoặc bất kỳ điều khoản, điều kiện và chính sách nào trong số này, biện pháp pháp lý duy nhất của bạn là ngừng sử dụng Trang web. Soccertipsters.net có quyền chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn mà không cần thông báo, nếu chúng tôi tin rằng cách bạn sử dụng là vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào hoặc có hại cho lợi ích của một cá nhân hoặc tổ chức khác, hoặc vi phạm Chính sách Bảo mật này hoặc Điều khoản Sử dụng.

QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA TRẺ EM

Soccertipsters.net không cố ý thu thập thông tin cá nhân của những người dưới 18 tuổi. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi có thông tin cá nhân của một người dưới 18 tuổi, chúng tôi sẽ xóa thông tin đó khỏi máy chủ. Soccertipsters.net khuyến khích cha mẹ lên mạng với con cái của họ. Một số mẹo giúp làm cho trải nghiệm trực tuyến của trẻ an toàn hơn: Dạy trẻ không bao giờ cung cấp thông tin cá nhân, trừ khi có sự giám sát của cha mẹ hoặc người lớn có trách nhiệm. Điều này Bao gồm tên, địa chỉ, điện thoại, trường học, v.v. Biết những trang mà con bạn đang truy cập và những trang nào phù hợp. Tìm kiếm các chính sách bảo mật của trang web. Biết cách xử lý thông tin.

THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH

Soccertipsters.net có quyền thay đổi Chính sách Bảo mật này bất kỳ lúc nào. Hãy kiểm tra định kỳ trang này để theo dõi những sự thay đổi. Việc bạn sử dụng các dịch vụ sau bất kỳ sửa đổi nào như vậy trong Chính sách quyền riêng tư sẽ được coi là bạn đã chấp nhận với việc Chính sách quyền riêng tư đã được sửa đổi / thay đổi đó và đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư đã thay đổi / sửa đổi đó. Thông tin được thu thập trước thời điểm thay đổi sẽ được áp dụng các quy tắc và luật tại thời điểm thông tin được thu thập.

LUẬT CHI PHỐI

Chính sách Bảo mật này và việc sử dụng Trang web được điều chỉnh bởi luật pháp Malaysia. Nếu có tranh chấp phát sinh theo Chính sách bảo mật này, trước tiên chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết bằng thương lượng. Nếu không thể đi đến giải pháp thỏa đáng, Soccertipsters.net đồng ý gửi tranh chấp lên Tòa án có thẩm quyền của Malaysia.

BẢN QUYỀN

Bản quyền của Trang web này là tài sản của Soccertipsters.net. Văn bản, đồ họa, hình ảnh, hoạt ảnh, video và clip hiển thị trên trang web là đối tượng của bản quyền và là một phần tài sản trí tuệ của Soccertipsters.net. Những nội dung đó không được sao chép, sử dụng, trình bày hoặc đại diện mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Soccertipsters.net. Bất kỳ việc phân phối tệp nào, được Người dùng thu thập theo Điều khoản và Điều kiện của Trang web đều vi phạm luật bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ có liên quan và sẽ bị truy tố trước pháp luật.

Không có nội dung nào trên trang web này có thể được cấp giấy phép hoặc quyền sử dụng làm nhãn hiệu mà không có sự đồng ý rõ ràng trước bằng văn bản của Soccertipsters.net.

ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Soccertipsters.net được kiểm soát, vận hành và quản lý hoàn toàn trong phạm vi Malaysia. Nếu bạn đang truy cập Trang web Soccertipsters.net từ một khu vực khác, vui lòng lưu ý rằng bạn đang chuyển thông tin cá nhân của mình đến Soccertipsters.net ở Malaysia và bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với việc chuyển giao đó và tuân theo các luật hiện hành liên quan đến sử dụng Trang web và các thỏa thuận của bạn với chúng tôi.

Tuyên bố này và các chính sách được nêu trong Chính sách Bảo mật này không nhằm tạo ra bất kỳ hợp đồng hoặc quyền hợp pháp nào khác hoặc thay mặt cho bất kỳ bên nào mà Soccertipsters.net cung cấp bản dịch phiên bản tiếng Anh của Chính sách Bảo mật sang các ngôn ngữ khác. Bạn hiểu và đồng ý rằng bất kỳ bản dịch nào của Chính sách Bảo mật ở các ngôn ngữ khác chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho bạn và phiên bản tiếng Anh sẽ chi phối các quyền và trách nhiệm của bạn. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa phiên bản tiếng Anh của Chính sách quyền riêng tư và các phiên bản đã dịch của nó, phiên bản tiếng Anh của Điều khoản sẽ được ưu tiên áp dụng.

LIÊN HỆ

Nếu bạn tin rằng Soccertipsters.net không tuân thủ Chính sách Bảo mật này, để giải quyết câu hỏi, để giải quyết khiếu nại về Trang web hoặc Dịch vụ của Soccertipsters.net, hoặc để nhận thêm thông tin về Dịch vụ, vui lòng liên hệ với Soccertipsters.net bằng một trong các phương pháp sau:

e-mail:

[email protected]