• GB Genuine Soccer Tips & PredictionsGB TH Genuine Soccer Tips & PredictionsTH

Các trang web và mẹo dự đoán bóng đá hiện nay năm 2021

Chắc chắn giành chiến thắng Dự đoán bóng đá từ Chuyên gia

Lọc theo số tiền đặt cược của bạn cho mỗi trận đấu

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 08:00:00 GMT-4

Allsvenskan Sweden

 • todays soccer prediction Djurgaarden

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow IFK Vaernamo


 • EUR 228/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 08:00:00 GMT-4

Allsvenskan Sweden

 • todays soccer prediction Djurgaarden

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow IFK Vaernamo


 • USD 2099/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 08:00:00 GMT-4

Allsvenskan Sweden

 • todays soccer prediction Djurgaarden

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow IFK Vaernamo


 • USD 249/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 08:00:00 GMT-4

Allsvenskan Sweden

 • todays soccer prediction Djurgaarden

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow IFK Vaernamo


 • USD 400/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 08:00:00 GMT-4

Allsvenskan Sweden

 • todays soccer prediction Djurgaarden

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow IFK Vaernamo


 • EUR 300/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 08:00:00 GMT-4

Allsvenskan Sweden

 • todays soccer prediction Djurgaarden

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow IFK Vaernamo


 • USD 188/Mẹo

TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 08:00:00 GMT-4

Allsvenskan Sweden

 • todays soccer prediction Djurgaarden

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow IFK Vaernamo


 • USD 598/Mẹo

TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 08:00:00 GMT-4

Allsvenskan Sweden

 • todays soccer prediction Djurgaarden

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow IFK Vaernamo


 • USD 400/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 08:00:00 GMT-4

Allsvenskan Sweden

 • todays soccer prediction Djurgaarden

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow IFK Vaernamo


 • EUR 269/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 09:00:00 GMT-4

Ykkonen Finland

 • todays soccer prediction Klubi 04

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow RoPS


 • USD 499/Mẹo

TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 09:00:00 GMT-4

First League Russia

 • todays soccer prediction Shinnik Yaroslavl

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow FC Rotor Volgograd


 • USD 770/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 09:00:00 GMT-4

First League Russia

 • todays soccer prediction Shinnik Yaroslavl

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow FC Rotor Volgograd


 • EUR 599/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 09:00:00 GMT-4

First League Russia

 • todays soccer prediction Shinnik Yaroslavl

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow FC Rotor Volgograd


 • USD 538/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 09:00:00 GMT-4

Ykkonen Finland

 • todays soccer prediction Klubi 04

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow RoPS


 • EUR 235/Mẹo

DƯỚI / TRÊN DƯỚI / TRÊN

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 09:00:00 GMT-4

First League Russia

 • todays soccer prediction Shinnik Yaroslavl

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow FC Rotor Volgograd


 • EUR 235/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 09:00:00 GMT-4

Ykkonen Finland

 • todays soccer prediction Klubi 04

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow RoPS


 • USD 228/Mẹo

TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 09:00:00 GMT-4

First League Russia

 • todays soccer prediction Shinnik Yaroslavl

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow FC Rotor Volgograd


 • USD 318/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 09:00:00 GMT-4

Ykkonen Finland

 • todays soccer prediction Klubi 04

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow RoPS


 • EUR 370/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 09:00:00 GMT-4

Ykkonen Finland

 • todays soccer prediction Klubi 04

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow RoPS


 • USD 399/Mẹo

DƯỚI / TRÊN DƯỚI / TRÊN

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 09:00:00 GMT-4

Ykkonen Finland

 • todays soccer prediction Klubi 04

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow RoPS


 • EUR 300/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 09:00:00 GMT-4

Ykkonen Finland

 • todays soccer prediction Klubi 04

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow RoPS


 • EUR 350/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 09:00:00 GMT-4

Ykkonen Finland

 • todays soccer prediction Klubi 04

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow RoPS


 • USD 390/Mẹo

TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 09:00:00 GMT-4

Ykkonen Finland

 • todays soccer prediction Klubi 04

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow RoPS


 • USD 700/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 09:00:00 GMT-4

First League Russia

 • todays soccer prediction Shinnik Yaroslavl

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow FC Rotor Volgograd


 • USD 900/Mẹo

TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 09:00:00 GMT-4

Ykkonen Finland

 • todays soccer prediction Klubi 04

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow RoPS


 • USD 1350/Mẹo

TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 10:30:00 GMT-4

Allsvenskan Sweden

 • todays soccer prediction Haecken

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Elfsborg


 • USD 988/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 10:30:00 GMT-4

Allsvenskan Sweden

 • todays soccer prediction Haecken

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Elfsborg


 • USD 570/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 10:30:00 GMT-4

Allsvenskan Sweden

 • todays soccer prediction Haecken

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Elfsborg


 • USD 218/Mẹo

TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 10:30:00 GMT-4

Allsvenskan Sweden

 • todays soccer prediction Haecken

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Elfsborg


 • EUR 285/Mẹo

TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 11:30:00 GMT-4

Best Soccer Prediction
 • todays soccer prediction Fenix

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Defensor Sporting


 • USD 1200/Mẹo

DƯỚI / TRÊN DƯỚI / TRÊN

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 11:30:00 GMT-4

Syndicate Soccer Tips
 • todays soccer prediction Fenix

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Defensor Sporting


 • EUR 208/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 11:30:00 GMT-4

Verified Soccer Tips
 • todays soccer prediction Fenix

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Defensor Sporting


 • USD 799/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 11:30:00 GMT-4

sure win soccer bet
 • todays soccer prediction Fenix

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Defensor Sporting


 • USD 549/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 11:30:00 GMT-4

Soccer Forecast Bet
 • todays soccer prediction Fenix

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Defensor Sporting


 • USD 300/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 11:30:00 GMT-4

 • todays soccer prediction Fenix

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Defensor Sporting


 • EUR 300/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 11:30:00 GMT-4

Genuine Soccer Betting Tips
 • todays soccer prediction Fenix

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Defensor Sporting


 • USD 239/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 11:30:00 GMT-4

Soccer Match Fixtures
 • todays soccer prediction Fenix

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Defensor Sporting


 • USD 600/Mẹo

DƯỚI / TRÊN DƯỚI / TRÊN

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 13:00:00 GMT-4

Primera Nacional Argentina

genuine soccer picks
 • todays soccer prediction Nueva Chicago

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow San Telmo


 • EUR 300/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 13:00:00 GMT-4

Primera Nacional Argentina

Soccer Bet Tips & Predictions
 • todays soccer prediction Nueva Chicago

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow San Telmo


 • EUR 329/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 14:00:00 GMT-4

Federal A Zona A Argentina

Syndicate Soccer Tips
 • todays soccer prediction Sol de Mayo

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Club Cipolletti


 • EUR 388/Mẹo

TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 14:00:00 GMT-4

Federal A Zona A Argentina

sure win soccer bet
 • todays soccer prediction Sol de Mayo

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Club Cipolletti


 • USD 329/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 14:00:00 GMT-4

Primera Nacional Argentina

Good Soccer Predictions Site
 • todays soccer prediction Guillermo Brown

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Gimnasia Jujuy


 • USD 259/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 14:00:00 GMT-4

Federal A Zona A Argentina

Good Soccer Predictions Site
 • todays soccer prediction Sol de Mayo

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Club Cipolletti


 • USD 359/Mẹo

TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 14:00:00 GMT-4

Primera Nacional Argentina

soccer club tips
 • todays soccer prediction Guillermo Brown

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Gimnasia Jujuy


 • USD 488/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 14:00:00 GMT-4

Federal A Zona A Argentina

Best Soccer Predictions
 • todays soccer prediction Sol de Mayo

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Club Cipolletti


 • USD 300/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 14:00:00 GMT-4

Federal A Zona A Argentina

Soccer Bets Tips
 • todays soccer prediction Sol de Mayo

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Club Cipolletti


 • USD 800/Mẹo

TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 14:00:00 GMT-4

Federal A Zona A Argentina

 • todays soccer prediction Sol de Mayo

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Club Cipolletti


 • EUR 352/Mẹo

TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 14:00:00 GMT-4

Primera Nacional Argentina

 • todays soccer prediction Guillermo Brown

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Gimnasia Jujuy


 • EUR 500/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 14:00:00 GMT-4

Federal A Zona A Argentina

Fixed Draw Prediction Tips
 • todays soccer prediction Sol de Mayo

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Club Cipolletti


 • USD 599/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 14:00:00 GMT-4

Primera Nacional Argentina

Football Prediction Tips today
 • todays soccer prediction Guillermo Brown

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Gimnasia Jujuy


 • USD 1600/Mẹo

TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 14:30:00 GMT-4

Best Insider Syndicate Tips
 • todays soccer prediction Tacuarembo FC

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Montevideo City Torque


 • USD 1000/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 14:30:00 GMT-4

genuine soccer picks
 • todays soccer prediction Tacuarembo FC

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Montevideo City Torque


 • EUR 250/Mẹo

TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 14:30:00 GMT-4

Primera Nacional Argentina

genuine soccer picks
 • todays soccer prediction Gimnasia y Tiro

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Deportivo Madryn


 • EUR 500/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 14:30:00 GMT-4

soccer club tips
 • todays soccer prediction Tacuarembo FC

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Montevideo City Torque


 • USD 238/Mẹo

TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 14:30:00 GMT-4

Soccer Bets Tips
 • todays soccer prediction Tacuarembo FC

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Montevideo City Torque


 • USD 368/Mẹo

DƯỚI / TRÊN DƯỚI / TRÊN

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 14:30:00 GMT-4

Primera Nacional Argentina

Beat the Bookies Tips
 • todays soccer prediction Gimnasia y Tiro

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Deportivo Madryn


 • USD 188/Mẹo

DƯỚI / TRÊN DƯỚI / TRÊN

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 14:30:00 GMT-4

Primera Nacional Argentina

 • todays soccer prediction Gimnasia y Tiro

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Deportivo Madryn


 • USD 238/Mẹo

TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 14:30:00 GMT-4

Primera Nacional Argentina

 • todays soccer prediction Gimnasia y Tiro

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Deportivo Madryn


 • USD 499/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 14:30:00 GMT-4

Fixed Odds Prediction Tips
 • todays soccer prediction Tacuarembo FC

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Montevideo City Torque


 • USD 190/Mẹo

DƯỚI / TRÊN DƯỚI / TRÊN

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 14:30:00 GMT-4

Primera Nacional Argentina

Fixed Odds Prediction Tips
 • todays soccer prediction Gimnasia y Tiro

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Deportivo Madryn


 • USD 190/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 14:30:00 GMT-4

Fixed Draw Prediction Tips
 • todays soccer prediction Tacuarembo FC

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Montevideo City Torque


 • USD 399/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 16:30:00 GMT-4

Best prediction football site
 • todays soccer prediction Montevideo Wanderers

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Club Atletico Progreso


 • EUR 299/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 16:30:00 GMT-4

Best Soccer Predictions
 • todays soccer prediction Montevideo Wanderers

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Club Atletico Progreso


 • USD 188/Mẹo

TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 16:30:00 GMT-4

best football tipster sites
 • todays soccer prediction Montevideo Wanderers

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Club Atletico Progreso


 • EUR 348/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 16:30:00 GMT-4

Best Football Tips for Today
 • todays soccer prediction Montevideo Wanderers

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Club Atletico Progreso


 • EUR 190/Mẹo

TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 16:30:00 GMT-4

 • todays soccer prediction Montevideo Wanderers

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Club Atletico Progreso


 • EUR 450/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 16:30:00 GMT-4

Genuine Soccer Betting Tips
 • todays soccer prediction Montevideo Wanderers

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Club Atletico Progreso


 • USD 339/Mẹo

TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 17:30:00 GMT-4

Serie B Brazil

Professional Soccer Tips
 • todays soccer prediction Chapecoense AF

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Brusque


 • USD 699/Mẹo

DƯỚI / TRÊN DƯỚI / TRÊN

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 17:30:00 GMT-4

Serie B Brazil

sure win soccer bet
 • todays soccer prediction Chapecoense AF

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Brusque


 • USD 249/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 17:30:00 GMT-4

Serie B Brazil

Sure Win Betting Tips
 • todays soccer prediction Chapecoense AF

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Brusque


 • USD 198/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 17:30:00 GMT-4

Serie B Brazil

 • todays soccer prediction Chapecoense AF

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Brusque


 • EUR 252/Mẹo

CƯỢC CHẤP CHÂU Á CƯỢC CHẤP CHÂU Á

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 17:30:00 GMT-4

Serie B Brazil

Insider Soccer Tips
 • todays soccer prediction Chapecoense AF

 • Vs
 • soccer match predictions for tomorrow Brusque


 • EUR 599/Mẹo

HOÀ CỐ ĐỊNH

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 08:58:20 GMT-4

bí mật

Football Prediction Tips today
 • todays soccer prediction bí mật

 • Vs
 • sure win soccer prediction bảo mật


 • USD 3000/Mẹo

HOÀ CỐ ĐỊNH

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 08:58:20 GMT-4

bí mật

Correct Score Tips for Today
 • todays soccer prediction bí mật

 • Vs
 • sure win soccer prediction bảo mật


 • USD 1500/Mẹo

TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 08:58:20 GMT-4

bí mật

Best Insider Syndicate Tips
 • todays soccer prediction bí mật

 • Vs
 • sure win soccer prediction bảo mật


 • USD 800/Mẹo

HOÀ CỐ ĐỊNH

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 08:58:20 GMT-4

bí mật

Soccer Combo Bets
 • todays soccer prediction bí mật

 • Vs
 • sure win soccer prediction bảo mật


 • USD 1899/Mẹo

HOÀ CỐ ĐỊNH

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 08:58:20 GMT-4

bí mật

Soccer Combo Bets
 • todays soccer prediction bí mật

 • Vs
 • sure win soccer prediction bảo mật


 • USD 1299/Mẹo

TỶ SỐ CHÍNH XÁC

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 08:58:20 GMT-4

bí mật

Live Scores Tips
 • todays soccer prediction bí mật

 • Vs
 • sure win soccer prediction bảo mật


 • EUR 2000/Mẹo

TỶ SỐ CHÍNH XÁC

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 08:58:20 GMT-4

bí mật

 • todays soccer prediction bí mật

 • Vs
 • sure win soccer prediction bảo mật


 • EUR 2052/Mẹo

TỶ LỆ 1X2 CỐ ĐỊNH

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 08:58:20 GMT-4

bí mật

Fixed Odds Prediction Tips
 • todays soccer prediction bí mật

 • Vs
 • sure win soccer prediction bảo mật


 • USD 290/Mẹo

TỶ SỐ CHÍNH XÁC

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 08:58:20 GMT-4

bí mật

Fixed Odds Prediction Tips
 • todays soccer prediction bí mật

 • Vs
 • sure win soccer prediction bảo mật


 • USD 1990/Mẹo

HOÀ CỐ ĐỊNH

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 08:58:20 GMT-4

bí mật

Fixed Draw Prediction Tips
 • todays soccer prediction bí mật

 • Vs
 • sure win soccer prediction bảo mật


 • USD 999/Mẹo

HOÀ CỐ ĐỊNH

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 08:58:20 GMT-4

bí mật

Fixed Draw Prediction Tips
 • todays soccer prediction bí mật

 • Vs
 • sure win soccer prediction bảo mật


 • USD 1499/Mẹo

HOÀ CỐ ĐỊNH

LOẠI CƯỢC

soccer match predictions

14 Jul 2024 08:58:20 GMT-4

bí mật

Fixed Draw Prediction Tips
 • todays soccer prediction bí mật

 • Vs
 • sure win soccer prediction bảo mật


 • USD 800/Mẹo

Trang web dự đoán bóng đá tốt nhất trên thế giới


SCác trang web dự đoán bóng đá không phải là một thứ gì đó xa xỉ mà là một yêu cầu trên mạng internet. Vì người chơi cá cược cần những mẹo có sẵn, nên những dự đoán bóng đá chính xác sẽ cung cấp một giải pháp đáng tin cậy cho họ. Soccertipsters.net cùng với các trang web dự đoán hoặc tư vấn tốt nhất để đảm bảo rằng những người chơi cá cược hứng thú với hoạt động cá cược và hưởng nhiều lợi nhuận hơn. Các tính năng tốt nhất của Soccertipsters.net bao gồm khả năng sử dụng dễ dàng, các dự đoán được cập nhật chính xác nhất, cũng như các trang web dự đoán hàng đầu trên mạng. Vì các mẹo đã gửi thì không thay đổi được nên Soccer Tipsters cung cấp kết quả chân thực nhất.


Trang web dự đoán bóng đá tốt nhất cho các trận đấu hiện nay


Những thách thức khi đặt cược vào các trận đấu bóng đá ngày nay là rất nhiều. Thứ nhất, thời gian dành cho nghiên cứu ít hơn. Có nghĩa là, những người đánh cược có thể không có trong tay những hồ sơ mới nhất. Ngoài ra còn xuất hiện rủi ro vì chỉ dựa vào các ghi chép cũ. Vì vậy, các trang web dự đoán bóng đá hàng đầu cung cấp sự hỗ trợ tốt nhất và cần thiết để mang lại kết quả tốt từ việc đặt cược cho các trận đấu hôm nay. Các trang web này cung cấp các dịch vụ như:


 • Mẹo nhanh về tất cả các trận đấu hôm nay
 • Mẹo bao gồm tất cả các giải đấu và trận đấu diễn ra đồng thời
 • Đề xuất trang web cá cược
 • Bộ sưu tập tỷ lệ cược hợp lý nhất
 • Các chiến lược và mẹo để đặt cược vào các trận đấu bóng đá

Trang web dự đoán bóng đá trả phí


Các trang web dự đoán bóng đá trả phí của chúng tôi là tốt nhất trên thế giới, phù hợp nhất với nhu cầu của người chơi. Soccer Tipsters hiểu các yêu cầu của người chơi một cách chặt chẽ nhất và thiết kế các dịch vụ của mình để tạo ra trải nghiệm người chơi bóng tốt nhất. Những người đánh cược đã đăng ký có thể được hưởng những lợi ích như:

 • bảo đảm thay thế mẹo trong trường hợp kết quả xấu,
 • sử dụng các công cụ phân tích chất lượng tốt hơn
 • các mẹo được hỗ trợ bởi nghiên cứu
 • tỷ lệ trúng cao

Với những tính năng tuyệt vời như vậy, bạn có thể chắc chắn nhận được dự đoán bóng đá chính xác nhất cho các trận đấu hôm nay. Do đó, đây là nền tảng hấp dẫn nhất và cũng là nền tảng đáng tin cậy nhất, cung cấp những gì bạn cần những gì tốt nhất trong số các trang web dự đoán bóng đá ngày nay. • Tổng số mẹo 7241 Thắng 6393
  Tỷ lệ trúng % 88.29% Tổng lợi nhuận +137198.85

  TRUY CẬP TRANG WEB

  Weekend soccer tipsters

  SOCCER GUIDE

  XEM THỐNG KÊ

  Match winning soccer tipsters
 • Tổng số lời khuyên 7074 Tổng số trận thắng 6340
  Tỷ lệ trúng % 89.62% Tổng lợi nhuận +139461.27

  TRUY CẬP TRANG WEB

  Weekend soccer tipsters

  SOCCER MATCH FIXER

  VIEW STATS

  Match winning soccer tipsters
 • Tổng số lời khuyên 5981 Tổng số trận thắng 5790
  Tỷ lệ trúng % 96.81% Tổng lợi nhuận +154980.15

  TRUY CẬP TRANG WEB

  Weekend soccer tipsters

  SOCCER COMBO

  VIEW STATS

  Match winning soccer tipsters

Cách các trang web dự đoán bóng đá tốt nhất trợ giúp người chơi


Các trang web dự đoán bóng đá tốt nhất đi kèm với rất nhiều lợi ích. Những người đánh cược có thể tìm thấy những lời khuyên đáng tin cậy nhất và cảm thấy yên tâm về kết quả khi họ đăng ký các dịch vụ như vậy. Họ nhận được những lợi ích, chẳng hạn như:


 • Quá trình giới thiệu dễ dàng
 • Tính khả dụng của một số tùy chọn thanh toán và đơn vị tiền tệ
 • Những chuyên gia tư vấn giỏi nhất với thành tích đặc biệt
 • Trang web có thể điều hướng dễ dàng
 • Lợi thế nhà nhỏ
 • Hỗ trợ cá cược nhanh chóng cho cả những ván cược khó nhất.

Đủ điều kiện tham gia các trang web dự đoán bóng đá


Nếu tất cả các lợi ích và tính năng được đề cập ở trên đã đủ để bạn để truy cập dự đoán bóng đá chính xác tại trang web tốt nhất, hãy xem các tiêu chí điều kiện:


 • 1. Chỉ những người trên 18 tuổi mới có thể tham gia
 • 2. Bạn phải quen thuộc với ít nhất một trong các phương thức thanh toán có sẵn
 • 3. Bạn phải đồng ý với các điều khoản sử dụng trang web
 • 4. Trước tiên, hãy rõ ràng về mức rủi ro và khả năng đặt cược của bạn, sau đó tham gia vào khung có liên quan.

Bao trọn tất cả các giải đấu và giải bóng đá nổi tiếng


Lịch thi đấu bóng đá lúc nào cũng sôi động. Đồng nghĩa với thực tế này, trang web tư vấn cũng hoạt động gần như suốt năm. Họ thuê những chuyên gia tư vấn chuyên về một số thị trường cá cược bóng đá. Kết hợp tư vấn được thiết kế theo cách mà tất cả các thị trường cá cược phổ biến và không quá cạnh tranh đều được bao phủ. Bằng cách cung cấp cảnh báo trên điện thoại di động, các trang web xác minh mẹo đảm bảo rằng những người đặt cược không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội kiếm tiền quan trọng nào. Họ cũng cung cấp số liệu thống kê cho tất cả các giải đấu để giúp người chơi hiểu được logic đằng sau lựa chọn được đưa ra.


Soccer Tipsters giành được danh hiệu trang web giới thiệu mẹo bóng đá chính xác nhất cho các trận đấu ngày hiện nay. Với chiến thắng kỷ lục, tỷ lệ thắng cao và các dịch vụ thân thiện, đáng tin cậy nhất cho những người đam mê cá cược. Tham gia ngay hôm nay và để xem máy tính tiền của bạn sẽ thay đổi như thế nào để tốt hơn về mặt thu nhập!


Dự đoán trận đấu bóng đá có tỷ lệ thắng cao


Tất cả về dự đoán trận đấu bóng đá có tỷ lệ chiến thắng cao. Để nhìn về tương lai, bạn cần hiểu quá khứ. Chúng tôi mang đến cho bạn cơ hội để phân tích hiệu suất dự đoán dài hạn và đưa ra các dự đoán trận đấu bóng đá được gợi ý bởi các chuyên gia tư vấn bóng đá tốt nhất.


Lợi ích của phân tích dự đoán hiệu suất của chúng tôi.


 • Sắp xếp kết quả giải đấu, mẹo hoặc loại đặt cược theo thời gian
 • Tìm các kèo cược quan trọng - triển vọng với tỷ lệ cược cao
 • Sử dụng các chiến lược được đề xuất
 • Dễ dàng đánh giá kết quả trên đồ thị
 • Sắp xếp các dự đoán và lựa chọn theo chính sách của bạn

Dự đoán bóng đá hiện nay là sự kết hợp đỉnh cao của:


 • Dự đoán và lựa chọn kèo bóng đá chính xác
 • Công cụ cá cược
 • Số liệu thống kê
 • Phát triển không ngừng
 • Thiết kế hiện đại, gọn gàng và đơn giản trên tất cả các thiết bị

Đơn giản, chúng tôi tin vào sức mạnh của những con số và đưa ra những quyết định sáng suốt. Vì việc phân tích dữ liệu lịch sử mất rất nhiều thời gian nên Dự đoán của chúng tôi sẽ giúp bạn. Các mô hình thống kê khó tính toán và kiến ​​thức về thiết bị khiến cho dự báo của chúng tôi trở nên vô cùng quý giá. Tất nhiên, bạn có thể sử dụng trực giác của mình khi kết thúc phương pháp này. Chúng tôi giới thiệu một loạt các mẹo và dự đoán cá cược bóng đá!


 • Tổng số mẹo 7241 Thắng 6393
  Tỷ lệ trúng % 88.29% Tổng lợi nhuận +137198.85

  TRUY CẬP TRANG WEB

  Weekend soccer tipsters

  SOCCER GUIDE

  XEM THỐNG KÊ

  Match winning soccer tipsters
 • Tổng số lời khuyên 7074 Tổng số trận thắng 6340
  Tỷ lệ trúng % 89.62% Tổng lợi nhuận +139461.27

  TRUY CẬP TRANG WEB

  Weekend soccer tipsters

  SOCCER MATCH FIXER

  VIEW STATS

  Match winning soccer tipsters
 • Tổng số lời khuyên 5981 Tổng số trận thắng 5790
  Tỷ lệ trúng % 96.81% Tổng lợi nhuận +154980.15

  TRUY CẬP TRANG WEB

  Weekend soccer tipsters

  SOCCER COMBO

  VIEW STATS

  Match winning soccer tipsters

Dự đoán bóng đá của chuyên gia cho ngày hôm nay


Nếu bạn đang tìm kiếm dự đoán bóng đá chính xác nhất cho trận đấu hôm nay trên mạng trực tuyến, thì bạn đã đến đúng nơi. Tại soccertipsters, chúng tôi cố gắng cung cấp số liệu về các trận đấu và đội bóng. Lý do và giải thích chi tiết chú trọng vào tất cả các dự đoán chúng tôi tạo ra. Điều này có nghĩa là trong quá trình tính toán để đưa ra các dự đoán chính xác, người dùng của chúng tôi phải tìm cách tư duy để đưa ra các dự đoán bóng đá cho ngày hôm nay và ngày mai.


Các chuyên gia của soccer tipsters đã rất nỗ lực để tìm ra các mẹo và dự đoán bóng đá chính xác nhất theo một số tiêu chuẩn, với:


 • Hệ quả trong quá khứ theo thời gian
 • Phong độ của đội hiện tại
 • Dữ liệu được thu thập từ các trang web có giá trị khác nhau trên trực tuyến

Mục đích quan trọng nhất của chúng tôi là cung cấp cho bạn tư duy nâng cao về cá cược. Chúng tôi cố gắng dạy khách hàng của mình cách phân tích tất cả các tài nguyên mà họ có được trên web. Không quan trọng bạn có đang tìm kiếm dự đoán bóng đá chắc thắng hay không - chúng tôi có thể hỗ trợ trong mọi điều kiện.


Chúng tôi đăng tất cả các mẹo và dự đoán bóng đá của chúng tôi trước đó. Điều này cho phép chúng tôi nghiên cứu tin tức của đội và nhận được giá trị sớm trước khi tỷ lệ cược bắt đầu rút ngắn khi ngày đó diễn ra. Hãy chắc chắn kiểm tra trang web vào những thời điểm này nếu bạn muốn theo dõi các mẹo bóng đá của chúng tôi. Các chuyên gia tư vấn bóng đá cam kết đánh bạc có trách nhiệm và có cách để giúp bạn kiểm soát và duy trì niềm vui cờ bạc.


Tất cả các lời khuyên & dự đoán bóng đá của chúng tôi đều được tổng hợp bởi các chuyên gia cá cược bóng đá, những người có nhiều kinh nghiệm và kiến ​​thức về Cá cược bóng đá, vì vậy rất khó để chọn ra một. Tuy nhiên, chúng tôi đăng kết quả trên blog cá cược bóng đá của mình, vì vậy, hãy thoải mái xem xét nếu bạn muốn đảm bảo một số chiến thắng của chúng tôi có được. Vì vậy, hãy mua các mẹo bóng đá đáng tin cậy.


Các dự đoán 100% trận đấu bóng đá mà các trang web cung cấp là gì?


Mẹo bóng đá là danh mục yêu thích nhất của mọi người. Hãy thành thật, ai mà không yêu thích biến 10 đô la thành nhiều hơn 500 đô la trong vòng 90 phút! Chúng tôi có các mẹo hàng ngày của chuyên gia tư vấn cho các thị trường cá cược chính và các mẹo dành riêng cho từng giải đấu của Premier League và các giải hàng đầu của Châu Âu.


 • Mẹo của chuyên gia tư vấn bóng đá
 • Mẹo khi cả hai đội đều ghi bàn
 • Cả hai đội ghi bàn và thắng
 • Dự đoán Premier League
 • Mẹo cá cược Champions League
 • Mẹo cá cược Europa League
 • Mẹo cá cược bóng đá cuối tuần

Các trang web dự đoán bóng đá tốt nhất là thiên đường cho những người chơi cá cược và chúng tôi có các mẹo cho cả cuối tuần. Từ các trận giao lưu bắt đầu vào thứ Bảy đến các giải đấu đêm muộn. Chúng tôi có một chương trình đầy đủ gồm các mẹo bao gồm các đội thắng-hòa-thắng, các đội ghi bàn như nhau và cả hai đội ghi bàn và giành chiến thắng. Mẹo kép về tỷ số chính xác của chúng tôi là độc quyền và bạn sẽ không tìm thấy chúng ở bất kỳ nơi nào khác trên mạng.


Muốn có thêm Dự đoán bóng đá?


Nhận biểu mẫu, tin tức mới nhất về đội, tỷ số trực tiếp bóng đá, phân tích thành tích đối đầu, mẹo cá cược bóng đá chính xác và dự đoán tỷ số chính xác cho mọi trận đấu trong phần xem trước cá cược của chúng tôi.

Bản ghi chi tiết cho từng lịch thi đấu của giải Ngoại hạng Anh và tất cả các giải đấu lớn của châu Âu trước đây cùng với giải vô địch The Championship, Serie A và Serie B, La Liga1, Bundesliga, EPL, Premier League. Hơn nữa, chúng tôi bao gồm toàn bộ các trận đấu cúp quốc gia bao gồm FA Cup và Champions League & Europa League.

Chúng tôi hy vọng bạn thích trang dự đoán bóng đá chắc thắng của chúng tôi. Vui lòng ghi nhớ thời gian chúng được gửi trong tuần và cuối tuần để bạn không bỏ qua gì. Chúng tôi có kế hoạch để đưa ra các dự đoán chính xác mỗi ngày trong tuần và bao gồm các loại đặt cược yêu thích của bạn. Cho dù bạn thích chuyên gia tư vấn hay không, để đạt được một tỷ số cược chính xác, chúng tôi có các mẹo cho bạn.

Hãy tận hưởng niềm vui trong các trò chơi và chúc bạn may mắn!


 • Tổng số mẹo 7241 Thắng 6393
  Tỷ lệ trúng % 88.29% Tổng lợi nhuận +137198.85

  TRUY CẬP TRANG WEB

  Weekend soccer tipsters

  SOCCER GUIDE

  XEM THỐNG KÊ

  Match winning soccer tipsters
 • Tổng số lời khuyên 7074 Tổng số trận thắng 6340
  Tỷ lệ trúng % 89.62% Tổng lợi nhuận +139461.27

  TRUY CẬP TRANG WEB

  Weekend soccer tipsters

  SOCCER MATCH FIXER

  VIEW STATS

  Match winning soccer tipsters
 • Tổng số lời khuyên 5981 Tổng số trận thắng 5790
  Tỷ lệ trúng % 96.81% Tổng lợi nhuận +154980.15

  TRUY CẬP TRANG WEB

  Weekend soccer tipsters

  SOCCER COMBO

  VIEW STATS

  Match winning soccer tipsters

LOẠI CƯỢC

Giải thích về các dịch vụ cá cược được cung cấp bởi Soccer Tipsters

weekend soccer prediction

Trong một kèo bạc, khi đội đối thủ hoặc đội mình có được một khởi đầu hiệu quả, thì đó được gọi là Cược chấp (Trước khi sự kiện bắt đầu, có khởi đầu đầu hiệu). Sau khi cộng điểm chấp, đấu thủ hoặc đội mình có điểm số tốt hơn sẽ là người chiến thắng. Trong các kèo cược chính xác thì bỏ qua Chấp.

/soccer match predictions site

Đối với Sự kiện khi chiến thắng xảy ra theo bất kỳ một trong ba cách đặt cược có thể được gọi là Tỷ lệ cược cố định 1X2. 1 Chọn đội được đặt đầu tiên (Ví dụ như đội chủ nhà); 2 chọn trận đấu kết quả hòa; 3 chọn đội được đặt thứ hai (theo quy định là đội bên trái).

Đối với trận hòa cố định, kết quả là hòa.

soccer match predictions

Kèo cược, được xác định bằng tổng số điểm (bàn thắng, trò chơi, v.v.) trong một sự kiện và được công bố là kết quả cuối cùng của trận được gọi là Bàn thắng trên / Dưới. Trên / Dưới mức được chỉ định trước nếu tổng điểm nhiều hơn, thì kết quả chiến thắng sẽ là Trên; Trên / Dưới vạch định trước, nếu tổng điểm nhỏ hơn, thì kết quả thắng là Dưới.

soccer predictions

Cược dự đoán trước cho cả kết quả của Hiệp một và kết quả cả trận (hiệp phụ không tính) được gọi là Hiệp một / Toàn trận. H dùng để chỉ đội được nêu tên đầu tiên (nói chung là đội nhà); D đề cập đến một trận hòa; A dùng để chỉ đội được nêu tên thứ hai (thường là đội khách).

Ví dụ: Trong hiệp một, đội được nêu tên đầu tiên (Nhà) sẽ dẫn trước được gọi là HA, và trong toàn trận, đội được nêu tên thứ hai sẽ dẫn đầu đội đã bị bỏ lại.

todays soccer prediction

Khi kết thúc dự đoán toàn trận, điểm cá cược cuối cùng được gọi là Điểm chính xác. Nếu Tỷ số Chính xác là "5-0UP" (hoặc 0-5UP) thì đội được chọn phải thắng với cách biệt năm bàn thắng trở lên.

sure win soccer prediction

Cược kết hợp tối thiểu phải là ba lựa chọn và được đặt bởi một con bạc duy nhất được gọi là Cược Xiên / Kết hợp. Sẽ thắng kèo Cược Xiên / Kết hợp nếu tất cả các đội được chọn thắng và sẽ thanh toán theo tỷ lệ kết hợp. Sẽ thua kèo Cược xiên nếu một (hoặc nhiều hơn) đội được chọn không thể thắng. Tỷ lệ cược cho đội chọn đó sẽ trở lại tỷ lệ cược 1,00 nếu một (hoặc nhiều hơn) đội chọn bị trì hoãn.